HUISregels

Alles voor een goede en prettige sfeer​

Club Vienna is een officieel geregistreerd bedrijf met een vergunning van de gemeente Amsterdam. De gemeente houdt toezicht opdat alle regels voor deze branch worden nageleefd en voert regelmatig controles uit. Dat is gunstig omdat hiermee de werksituatie altijd veilig en correct is en dat criminele activiteiten en -gedragingen geen plek vinden in onze zaak.

Wij hanteren duidelijke huisregels:

U zult;

–  Onze dames niet verzoeken om handelingen zonder condoom uit te voeren.

–  Geen alcohol of (soft)drugs mee het pand innemen. Bezoekers die onder invloed zijn worden niet ontvangen.

–  Niet roken in ons pand.

–  Onze dames en ons personeel respectvol behandelen en nooit fysiek of verbaal geweld tegen hen gebruiken. Bij onwenselijk gedrag wordt direct de politie ingeschakeld.

–  Douchen voor aanvang van uw ontmoeting met een dame. 

–  Geen persoonsgegevens uitwisselen met een dame. Dit is ter bescherming van uw beider privacy.

–  Het zonder meer accepteren als een dame uzelf of een door u voorgestelde handeling weigert, zonder uitleg          van reden. Zij is hiertoe te allen tijde gerechtigd en wordt hierin volledig door de gemeente Amsterdam en het      bevoegd gezag ondersteund. Verzet hiertegen heeft derhalve geen zin en kan aanleiding zijn tot een                            toegangsverbod tot de salon.

–  Aanwijzingen en instructies van de leidinggevende te allen tijde opvolgen en respecteren.

–  Uw aankomst en vertrek discreet ondernemen, opdat de (woon)omgeving rondom onze salon hier geen                    aanstoot aan neemt of hinder van ondervindt.

–  Alles en iedereen binnen onze muren respectvol en vriendelijk bejegenen en de hemelse vrede binnen de     salon bewaren 

Werken in de hemel?

× Op zoek naar werk? App ons