Huisregels

Alles voor een goede prettige sfeer

In een hemelse sfeer komen onze engelen het beste tot hun recht. Om de prettige sfeer te behouden verwachten wij dat bezoekers de volgende 10 Geboden respecteren.

Alles voor veiligheid

Veilig en correct

Vienna is een officieel geregistreerd bedrijfs met een vergunning van de Gemeente Amsterdam. De gemeente houdt er streng toezicht op dat alle regels voor deze branch worden nageleefd en voeren regelmatig controles uit. Dat is gunstig omdat hiermee de werksituatie altijd veilig en correct is, en dat criminele activiteiten en -gedragingen geen plek vinden in onze zaak.

Wij hanteren duidelijke huisregels:

Gij zult;

– onder geen enkele voorwaarde soft- en harddrugs gebruiken of verhandelen in onze salon.

– ons niet bezoeken wanneer u onder de invloed bent van alcohol danwel verdovende middelen. Toegang zal u zonder pardon worden geweigerd. Meenemen van alcohol is niet toegestaan.

– onze engelen niet verzoeken om handelingen zonder condoom uit te voeren.

– onze engelen en ons personeel respectvol behandelen en nooit of te nimmer fysiek danwel verbaal geweld tegen hen gebruiken. Bij onwenselijk gedrag wordt direct de politie ingeschakeld. Houdt u er alstublief rekening mee dat voor ieders veiligheid en geruststelling onze entree en publieke ruimte is voorzien van videobewaking. De privĂ©ruimtes daarentegen niet.

– uw lichaam grondig reinigen voor aanvang van uw ontmoeting met een engel. Zij mag u altijd verzoeken om dit (alsnog) op de kamer te doen voordat zij zich over u ontfermt.

– geen persoonsgegevens uitwisselen met een engel ter bescherming van uw eigen en haar privacy.

– het zondermeer accepteren als een engel uzelf danwel een door u voorgestelde handeling weigert, zonder uitleg van reden. Zij is hiertoe te allen tijde gerechtigd en wordt hierin volledig door de gemeente Amsterdam en het bevoegd gezag ondersteund. Verzet hiertegen heeft derhalve geen zin en kan aanleiding zijn tot een toegangsverbod tot de salon.

– aanwijzingen en instructies van de leidinggevende te allen tijde opvolgen en respecteren.

– uw aankomst en vertrek discreet ondernemen opdat de (woon)omgeving rondom onze salon hier geen aanstoot aan neemt danwel hinder ondervindt.

– alles en iedereen binnen onze muren respectvol en vriendelijk bejegenen en de hemelse vrede binnen de salon bewaren.

Werken in een erotisch atelier